Area Codes:

Prefix County
479-855-XXXX Benton
479-876-XXXX Benton