Area Codes:

Prefix County
309-442-XXXX Peoria
309-446-XXXX Peoria