Area Codes:

Prefix County City
234-701-XXXX Tuscarawas Sugarcreek
234-732-XXXX Tuscarawas Bolivar
234-801-XXXX Tuscarawas New Phila
330-204-XXXX Tuscarawas Dover
330-243-XXXX Tuscarawas Dover
330-260-XXXX Tuscarawas Dover
330-308-XXXX Tuscarawas New Philadelphia
330-339-XXXX Tuscarawas New Philadelphia
330-340-XXXX Tuscarawas Dover
330-341-XXXX Tuscarawas Dover
330-343-XXXX Tuscarawas Dover
330-364-XXXX Tuscarawas Dover
330-365-XXXX Tuscarawas Dover
330-401-XXXX Tuscarawas Dover
330-432-XXXX Tuscarawas Dover
330-440-XXXX Tuscarawas Dover
330-447-XXXX Tuscarawas Dover
330-556-XXXX Tuscarawas Dover
330-602-XXXX Tuscarawas Dover
330-663-XXXX Tuscarawas Dover
330-691-XXXX Tuscarawas New Phila
330-795-XXXX Tuscarawas Dover
330-827-XXXX Tuscarawas Dover
330-852-XXXX Tuscarawas Sugarcreek
330-859-XXXX Tuscarawas Mineral City
330-874-XXXX Tuscarawas Bolivar
330-878-XXXX Tuscarawas Strasburg
330-897-XXXX Tuscarawas Baltic
330-934-XXXX Tuscarawas Dover
330-987-XXXX Tuscarawas New Phila
740-227-XXXX Tuscarawas Newcomerstown
740-229-XXXX Tuscarawas Uhrichsville
740-254-XXXX Tuscarawas Gnadenhutten
740-365-XXXX Tuscarawas Newcomerstown
740-492-XXXX Tuscarawas Newcomerstown
740-498-XXXX Tuscarawas Newcomerstown
740-515-XXXX Tuscarawas Gnadenhutten
740-561-XXXX Tuscarawas Gnadenhutten
740-673-XXXX Tuscarawas Uhrichsville
740-922-XXXX Tuscarawas Uhrichsville